Giải quyết Thắc mắc – Khiếu nại của khách hàng, điều này bao gồm việc xác minh cẩn thận mỗi khiếu nại và đưa ra một biện pháp giải quyết trên cơ sở phân tích.
Mọi Thắc mắc – Khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian quy định là 48h kể từ khi tiếp nhận (không tính ngày chủ nhật), và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc.
Những ý kiến thẳng thắn và xác thực của quý khách là vô cùng quý giá đối với quá trình phát triển của Fami theo đúng phương châm hoạt động của mình.
Xin chân thành cảm ơn!