Cơ sở chính

  • Địa chỉ: 15/7 Phan Huy Ích, Phương 15, Quận Tân Bình, TP HCM.
  • Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00. Vui lòng liên hệ trước khi đến.
    Lưu ý: Trong các trường hợp cần gấp sau 18h00, Fami vẫn phục vụ. Tuy nhiên cần gọi trước để xác nhận.
  • Hotline: 0933 522 533

Chi nhánh Đà Nẵng

  • Địa chỉ: số 81 Vũ Lăng, P hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng