Cuộn túi hút chân không

Cuộn túi hút chân không một mặt nhám, đủ size

71.000 100.000 

Sử dụng linh hoạt, mỗi cuộn dài 5 mét, sài tới đâu cắt đến đó. Phù hợp đóng gói với các loại thực phẩm khác nhau cùng lúc.

Xóa