Túi hút chân không màng nhôm bạc chất lượng

Giá: 950.000 
Thị trường: 1.055.000 
Tiết kiệm: 105.000  (10%)

Bảo quản thực phẩm với thời gian gấp 10 lần loại túi thông thường.

Xóa